วันที่ 24 เมษายน 2562
เตรียมความพร้อมการฝึกอบรม EMRS
วันที่ 13 มีนาคม 2562
ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่2 จังหวัดพิษณุโลก และผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินความพร้อมในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
 โดยสาธิตการสอนในหัวข้อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและนำเคลื่อนย้ายแบบประยุกต์และนำตรวจแหล่งฝึกภาคสนาม ณ น้ำตกห้วยแก้ว อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com