วันที่ 24 เมษายน 2562
กิจกรรมเดิน-วิ่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
วันที่ 19มกราคม 2562
เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่1 จังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน
โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง ออกจากสนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งได้เข้าแจกถุงผ้าเพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในตลาดสายหยุด จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าและร่วมกันทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน (ไทย-เมียนมา)
ที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตะเวนชายแดน(ปางโยน) ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com