วันที่ 24 เมษายน 2562
ค่ายลูกเสือแทนคุณ

วันที่ 11 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเนตรนารี ของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

เป็นวิทยากรสอน ในการจัดการค่าย การดำรงชีวิตในป่า กิจกรรมนันทนาการ ฐานผจญภัย  มีเนตรนารี เข้าค่ายจำนวน 201 คน ณ.ค่ายลูกเสือแทนคุณมหาวิยาลัยแม้โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

alt alt

alt alt

alt alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com