วันที่ 24 เมษายน 2562
เปิดโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า
ในวันที่  10 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานนวัตกรรมก้าวหน้าประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไฟป่า สู่การพัฒนาที่ยังยืน โดย พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ณ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 
 alt alt                                                                 
alt alt
alt alt
 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com