วันที่ 24 เมษายน 2562
ถวายความปลอดภัยในการเสด็จของ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดชุดปฏิบัติการเข้าถวายความปลอดภัย ในการเสด็จของ "พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ"

ทรงเข้าเยี่ยมชมปางช้าง ณ.ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

alt alt

alt alt

                                                                  alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com