วันที่ 19 มีนาคม 2562
ค่ายลูกเสือชเยศ

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

ของกลุ่มโรงเรียนตำบลยุหว่าและตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ.ค่ายลูกเสือชเยศ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่ายจำนวน 250 คน

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com