วันที่ 24 เมษายน 2562
อำนวยความสะดวกให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะปฏิบัติงาน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้อำนวยความสะดวกกับรัฐมนตรีว่าการกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตรวจราชการตรวจติดตามการปฏิบัติงานคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดหาที่ดินเฉพาะพื้นที่ แม่แจ่มโมเดล จังหวัดเชียงใหม่

 alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com