วันที่ 24 เมษายน 2562
ค่ายเด็กไทยรักษ์ป่ารุ่นที่ 6
ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดชุดปฏิบัติการ เข้าตั้งจุดปฐมพยาบาล ในโครงการอบรม
“ค่ายเด็กไทยรักษ์ป่า” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิไทยรักป่า
ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 74 คนเข้าทำการอบรม
 
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com