วันที่ 24 เมษายน 2562
ตรวจความพร้อมและตรวจเช็คอุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย ในรถกู้ชีพ กู้ภัย

 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายสุรชัย ท่าเทศ หัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ทางศูนย์ได้ประชุมร่วมกับพนักงานขับรถกู้ชีพ กู้ภัย และเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเพื่อตรวจความพร้อมและตรวจเช็คอุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย ในรถกู้ชีพ กู้ภัย และรถพยาบาลฉุกเฉิน ก่อนนำไปให้สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ โดยมีหัวหน้าศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่1จ.เชียงใหม่ เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนรถกู้ชีพฉุกเฉิน ผลการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของอุทยานแห่งชาติทั้ง 5 แห่ง ได้ผ่านการตรวจรับรองรถบริการการแุทย์ฉุกเฉินครบทุกคัน โดยมีรถของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้ผ่านการรับรองเป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับ EMT และที่เหลือได้รับการรับรองเป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับ EMS เป็นที่เรียบร้อย ทั้ง 5 อุทยาน

alt alt

alt alt

alt alt

                                                                 alt  

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com