วันที่ 24 เมษายน 2562
รวมพลังกู้ภัยใจอาสาครั้งที่1 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 21ตุลาคม 2561 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงาน "รวมพลังกู้ภัยใจอาสาครั้งที่1" ซึ่งจัดโดยเครือข่ายกู้ภัยจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยได้จัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน, จัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในงานกู้ภัย,  และจัดแสดงรถกู้ภัยประจำอุทยานแห่งชาติ 
ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com