วันที่ 24 เมษายน 2562
พิธีประดับเครื่องหมายพิเศษนักโดร่มชั้นกิติมศักดิ์
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่1 จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสุรชัย   ท่าเทศ หัวหน้าศูนย์ฯ
ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายพิเศษนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ ณ กรมรบพิเศษ 5 ค่ายขุนเณร รพศ 5 โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก อดุลย์ จันทร์มา ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่5
เป็นประธานและประดับเครื่องหมายให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่1 จังหวัดเชียงใหม่
 
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com