วันที่ 24 เมษายน 2562
วันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 16 ปี ( 16 ปี ที่ก้าวหน้า คนไทยมีป่าอยู่ในเมือง)

ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com