วันที่ 24 เมษายน 2562
รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทยใจเป็นหนึ่ง ครั้งที่ 3 จ.นครราชสีมา
วันที่29กันยายน 2561 
ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคเหนือตอนบน ได้เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการ 
งาน"ร่วมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทยใจเป็นหนึ่ง"ครั้งที่3 ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com