วันที่ 24 เมษายน 2562
เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน ร่วมเก็บขยะ

ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคเหนือตอนบนได้โรยตัวเก็บขยะที่ลอยมาตามธรรมชาติบริเวณสะพานออบหลวงร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนกู้ภัยฯ ณ.อุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่

alt alt

alt alt

alt alt

                                                                 alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com