วันที่ 24 เมษายน 2562
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมงาน "การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2561"

ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ เป็นประธานในพิธี และตรวจแถวความพร้อมของเจ้าหน้าที่

ในการเตรียมความพร้อมเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น

alt alt

alt alt

alt alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com