วันที่ 24 เมษายน 2562
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายประชารัฐอาสาสมัครกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ รุ่นที่3

ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคเหนือตอนบน ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเครือข่ายประชารัฐอาสาสมัครกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 6-7สค.61 ณ.ที่ทำการโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณในอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ โดยมีท่านนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร อำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ มีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากผู้ประกอบการรอบๆเขตอุทยานแห่งชาติ อสม.ชมรมกู้ภัยฯและเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆในพืันที่  มีการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีวิทยากรจากทีมงานศูนย์สั่งการการแพทย์ฯ จ.เชียงใหม่มาเป็นผู้บรรยาย

                                                                 alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com