วันที่ 24 เมษายน 2562
วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี พ.ศ.2561(World Ranger Day 2018)

"จากทะเลถึงภูเขา เราดูแล"

ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคเหนือตอนบนได้เข้าร่วมงาน วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก วันของผู้พิทักษ์ป่า

ณ.กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ในวันผู้พิทักษ์ป่าโลก 31 กรกฎาคม 2561

alt alt

alt alt

alt alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com