วันที่ 24 เมษายน 2562
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายประชารัฐอาสาสมัครกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ รุ่นที่2

ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคเหนือตอนบน ได้จัดการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เครือข่ายและผู้ประกอบการ  ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายใต้โครงการชื่อ

" โครงการฝึกอบรมเครือข่ายประชารัฐอาสาสมัครกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ รุ่นที่2" ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 ณ.อุทยานแห่งชาติดอยหลวง น้ำตกวังแก้ว อำเภอ วังเหนือ  จังหวัด ลำปาง

โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ และชุมรมกู้ภัยทางสูง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครเชียงใหม่(ภู้ภัยพิเศษพิงค์นคร)

เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้ประกอบการ  อปพร.  อบต.วังแก้ว จำนวน54 คนเข้าร่วมการฝึกอบรม

                                                                  alt

 alt alt

alt alt alt alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com