วันที่ 24 เมษายน 2562
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายประชารัฐอาสาสมัครกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ รุ่นที่1

ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธุ์ภาคเหนือตอนบนได้จัดการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่เครือข่ายและผู้ประกอบการ  ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายใต้โครงการชื่อ

" โครงการฝึกอบรมเครือข่ายประชารัฐอาสาสมัครกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ รุ่นที่1" ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ณ.บ้านท่าตาฝั่ง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ และชุมรมกู้ภัยทางสูง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ อปพร.เทศบาลนครเชียงใหม่(ภู้ภัยพิเศษพิงค์นคร)

เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้ประกอบการ ประชาชน นักเรียน ทหารพราน จำนวนทั้งหมด 50 คนเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

 

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com