วันที่ 24 เมษายน 2562
ติดตามและอำนวยความสะดวกให้กับคณะองคมนตรี

วันที่13 มิถุนายน 2561 ทางศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธูุภาคเหนือตอนบน ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ติดตามและอำนวยความสะดวกคณะ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการศูนย์บริการและพัฒนาพื้นที่สูงปางตองตามพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเยี่ยมราษฎร

altalt

altalt

altalt

altalt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com