วันที่ 24 เมษายน 2562
ร่วมงานพิธีเปิดอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

       วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายสุรชัย ท่าเทศ หัวหน้าศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ภัยฯ ร่วมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่คณะผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในงานพิธีเปิดอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นประธานในพิธี

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com