วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการค้นหาและกู้ภัย ภาคป่าภูเขา รุ่นที่ 5

    ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคเหนือตอนบน จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ภัยฯ ร่วมอำนวยความสะดวกแก่คณะวิทยากรและผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการค้นหาและกู้ภัย ภาคป่าภูเขา รุ่นที่ 5 ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปูย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com