วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมกู้ภัยทางสูงขั้นต้น

         ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน ร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมกู้ภัยทางสูงจังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมกู้ภัยทางสูงขั้นต้น ระหว่างวันที่ 22-27 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com