วันที่ 24 เมษายน 2562
ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่:
อุทยานดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ
เมือง
เชียงใหม่
50200

โทรศัพท์: 053-212996
แฟกซ์: 053-212996

 


Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com