วันที่ 24 เมษายน 2562
ฝึกทบทวน ฝึกซ้อมการกู้ชีพ - กู้ภัย ในอุทยาน ณ.อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ปี 62
วันที่ 20-21 มีนาคม 2562 
เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ออกพื้นที่ฝึกทบทวนการกู้ชีพ-กู้ภัยให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง
โดยมีการฝึกทบทวนเกี่ยวกับการ CPR ,การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED ,การดาม การปิดบาดแผล ,การยกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ,การทำอุปกรณ์ประยุกต์
และการประยุกต์ใช้เชือกในงานกู้ภัย , และฝึกซ้อมแผนจำลองสถานการณ์จริง ช่วยนักท่องเที่ยวในกรณีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
โดยฝึกซ้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดลำปาง
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com