วันที่ 24 เมษายน 2562
การฝึกทบทวน ฝึกซ้อมปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยในอุทยาน ณ.อุทยานแห่งชาติดอยหลวงและอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ปี 62

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ให้การฝึกทบทวนเกี่ยวกับการ CPR การใช้เครื่อง AED การดาม การปิดบาดแผล การยกเคลื่อนย้าย การทำอุปกรณ์ประยุกต์

และการประยุกต์ใช้เชือกในงานกู้ภัย และฝึกซ้อมแผนจำลองสถานการณ์จริง ช่วยนักท่องเที่ยวตกเขา โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวงและอุทยานแห่งชาติแม่ปืม เข้าฝึกทบทวน 31 นาย

alt alt alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

 Ã‚ 

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com