วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ฝึกทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ อุทยานแห่งชาติออบหลวง

วันที่ 18-19 กันยายน 2561 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคเหนือตอนบน ได้จัดการฝึกทบทวนความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีการทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประเมินสัญญาณชีพ การปิดบาดแผลห้ามเลือด การดาม การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR 

การแก้การสำลักทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ การเคลื่อนย้าย ระบบบัญชาการ และแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ที่อุทยานมีอยู่ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารวมการฝึกทบทวนในครั้งนี้จำนวน 36 นาย 

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

 alt alt

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com