วันที่ 24 เมษายน 2562
การฝึกทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนาและอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพรุเจ็ดสี

นที่ 13-14 กันยายน 2561 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคเหนือตอนบน ได้จัดการฝึกทบทวนความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาและอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพรุเจ็ดสี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประเมินสัญญาณชีพ การปิดบาดแผลห้ามเลือด การดาม การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR การแก้การสำลักทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ การเคลื่อนย้าย และระบบบัญชาการ  แนะนำวีธ๊ใช้อุปกรณ์ที่อุทยานมีอยู่ และจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารวมการฝึกทบทวนในครั้งนี้จำนวน 25 นาย

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com