วันที่ 24 เมษายน 2562
ฝึกทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล และอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต

วันที่ 10-11 กันยายน 2561 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคเหนือตอนบน ได้จัดการฝึกทบทวนความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล และอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต จังหวัดลำปาง โดยมีการทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประเมินสัญญาณชีพ การปิดบาดแผลห้ามเลือด การดาม การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR การแก้การสำลักทั้งในเด็กและผู้ใหญ่  การเคลื่อนย้าย และระบบบัญชาการ และแนะนำวิธีใช้อุปกรณ์ที่อุทยานมีอยู่ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารวมการฝึกทบทวนในครั้งนี้จำนวน 65 นาย

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com