วันที่ 24 เมษายน 2562
การฝึกทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2561 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคเหนือตอนบน ได้จัดการฝึกทบทวนความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีการทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประเมินสัญญาณชีพ การปิดบาดแผลห้ามเลือด การดาม การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR

การแก้การสำลักทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ การเคลื่อนย้าย และระบบบัญชาการ และการใช้เชือกในงานกู้ภัย เงื่อนเชือกหลักในการใช้งานกู้ภัย การใช้เชือกบุคคลผูกเป็นเข็มขัดโรยตัว 

การขึ้นลงในแนวดิ่ง โดยมีเจ้าหน้าที่เข้ารวมการฝึกทบทวนในครั้งนี้จำนวน 24 นาย

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com