วันที่ 24 เมษายน 2562
ฝึกทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำ-น้ำตกผาเสื่อ

 

     วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ภัยฯ เข้าดำเนินการฝึกอบรมการกู้ชีพกู้ภัยให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อและน้ำตกแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเรื่องการแจ้งเหตุและระบบบัญชาการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) การยกเคลื่อนย้าย และทดสอบก่อนเรียนและหลังเรื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อและน้ำตกแม่สุรินทร์  

altalt

altalt

altalt

altalt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com