วันที่ 24 เมษายน 2562
เป็นวิทยากรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่คลีนิคสัตว์ป่าเชียงใหม่

       วันที่ 20 เมษายน 2561 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน จัดเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ(cpr) และการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้กับเจ้าหน้าที่คลีนิคสัตว์ป่า ณ ห้องประชุมศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com