วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ฝึกทบทวนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ อุทยานแห่งชาติออบขาน

     วันที่ 4 เมษายน 2561 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ภัยฯ เข้าดำเนินการฝึกอบรมการกู้ชีพกู้ภัยให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องการแจ้งเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) การยกเคลื่อนย้าย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติออบขานเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 15 นาย

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com