วันที่ 24 เมษายน 2562
ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

     วันที่ 27 มีนาคม 2561 นาย สุรชัย ท่าเทศ หัวหน้าศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ภัยฯ อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ในเรื่องการแจ้งเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การยกเคลื่อนย้าย และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ที่รับบาดเจ็บ ณ ห้องประชุมทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com