วันที่ 24 เมษายน 2562
ฝึกทบทวนการช่วยเหลือผุ้ประสบภัยและซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์ ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง

      ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน นำโดย นายสุรชัย ท่าเทศ หัวหน้าศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ภัยฯ เข้าดำเนินการฝึกทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซักซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์ ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2561 ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) การผูกเงื่อนเชือก การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การยกเคลื่อนย้ายและการประยุกต้ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประภัย

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com