วันที่ 24 เมษายน 2562
ฝึกทบทวนการช่วยเหลือผุ้ประสบภัยและซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์ ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จ.พะเยา

       วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ภัยฯ เข้าดำเนินการฝึกทบทวนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง เรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์ การแจ้งเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) การยกเคลื่อนย้าย การทำอุปกรณ์กรณ์เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแบบประยุกต์ การแก้การสำลัก การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และซ้อมแผนจำลองสถานการณ์กรณีนักท่องเที่ยวจมน้ำ บริเวณน้ำตกธารสวรรค์ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จังหวัดพะเยา

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com