วันที่ 24 เมษายน 2562
เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี

       วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน นำโดยนาย สุรชัย ท่าเทศ หัวหน้าศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบนพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ภัยฯ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ ด้านกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี โดยมีนาย สรัชชา สุริยะกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับการสนับสนุนจากนาย ประชัน มีบุญ ผู้อำนวยการส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ และทีมครูฝึกจาก บริษัท กู๊ดแอดติจูดคอนซัลติ้ง จำกัด เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

                                                             alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com