วันที่ 24 เมษายน 2562
เป็นวิทยากรเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ

      วันที่ 26 มกราคม 2561 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการจักรยานเสือภูเขา ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวห้วยแก้ว อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ในหัวข้อเรื่อง มาตราการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีการบรรยายเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือแบบประยุกต์

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com