วันที่ 24 เมษายน 2562
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร EMRs รุ่นที่ 1 ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

     วันที่ 12-18 มกราคม 2561 ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนบน จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานสำหรับพื้นที่พิเศษของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รุ่นที่ 1 ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติทางภาคเหนือเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 นาย และได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ และเทศบาลตำบลเอราวัณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการช่วยเหลือปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 alt  alt

 

Copyright © 2012 ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-212996, E-Mail : rescue@parkrescue5.com